Даланзадгад сумын 4-р сарын 2-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.04.11-2020.04.20/

2020 оны 4-р сарын хоёрдугаар арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 5.7мкг/мбайснаас хамгийн их нь 13, 16ны 20 цагт 15мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 23.1мкг/мбайснаас хамгийн их нь 17ны 20цагт 38мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж агууламж 80.6мкг/м3, хамгийн их нь 16нд 129мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс 1 удаа давсан үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори