Даланзадгад сумын 4-р сарын 3-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.04.21-2020.04.30/

2020 оны 4-р сарын гуравдугаар арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 4.08мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 23ны 20 цагт 19мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 17.6мкг/мбайснаас хамгийн их нь 29ны 08цагт 34мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж агууламж 36.6мкг/м3, хамгийн их нь 27нд 38мкг/м3 байсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори