Даланзадгад сумын 6-р сарын 1-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.06.01-2020.06.10/

2020 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 1.3мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 2ны 08 цагт 3мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 13.4мкг/мбайснаас хамгийн их нь 10ны 20цагт 23мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж утга 30мкг/мхамгийн их агууламж 4нд 38мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори