Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өмнөговь - Даланзадгад хот (Станц: Даланзадгад)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Цогт-Овоо сум (Станц: Цогт-Овоо)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
12 53
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Булган сум (Станц: Сайхан)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
18 64
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Гурвантэс сум (Станц: Гурвантэс)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өмнөговь - Манлай сум (Станц: Манлай)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өмнөговь - Ханбогд сум (Станц: Ханбогд)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өмнөговь - Баяндалай сум (Харуул: Баяндалай)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Баян-Овоо сум (Харуул: Баян-Овоо)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
36 96
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Мандал-Овоо сум (Харуул: Мандал-Овоо)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
15 59
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Ноён сум (Харуул: Ноён)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Номгон сум (Харуул: Номгон)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
13 55
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Сэврэй сум (Харуул: Сэврэй)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Хүрмэн сум (Харуул: Хүрмэн)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
12 53
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өмнөговь - Цогтцэций (Тавантолгой) сум (Харуул: Цогтцэций)

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Ням

2020-08-09
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах