Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Даланзадгад

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүл багаснa
10м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с
хасах

Цогт-Овоо

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
11м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13м/с
хасах

Сайхан

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүл багаснa
12м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14м/с
хасах

Гурвантэс

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүл багаснa
9м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с
хасах

Манлай

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
10м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Ханбогд

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүл багаснa
9м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Баяндалай

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13м/с
хасах

Баян-Овоо

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Мандал-Овоо

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Ноён

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
13м/с
хасах

Номгон

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Сэврэй

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүл багаснa
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с
хасах

Хүрмэн

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
14м/с
хасах

Цогтцэций

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүл багаснa
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах