Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Даланзадгад

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
9м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Цогт-Овоо

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Сайхан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
12м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
16м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Гурвантэс

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
10м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Манлай

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
1 33
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Ханбогд

Ням

2019-10-20
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
4 39
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-8 17
O
CF
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Баяндалай

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
9м/с
Өдөр
0 32
O
CF
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Баян-Овоо

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
4 39
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-7 19
O
CF
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Мандал-Овоо

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
9м/с
Өдөр
0 32
O
CF
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Ноён

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
9м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Номгон

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Сэврэй

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
9м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Хүрмэн

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
10м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах

Цогтцэций

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
0 32
O
CF
14м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
хасах