Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Даланзадгад

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цогт-Овоо

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сайхан

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Гурвантэс

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Манлай

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Ханбогд

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баяндалай

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Овоо

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мандал-Овоо

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ноён

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Номгон

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сэврэй

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хүрмэн

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
9м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цогтцэций

Лхагва

2020-04-08
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах