Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өмнөговь - Даланзадгад хот (Станц: Даланзадгад)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Өмнөговь - Цогт-Овоо сум (Станц: Цогт-Овоо)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Өмнөговь - Булган сум (Станц: Сайхан)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
12м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Өмнөговь - Гурвантэс сум (Станц: Гурвантэс)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
21 69
O
CF
Үүл багаснa
8м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өмнөговь - Манлай сум (Станц: Манлай)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өмнөговь - Ханбогд сум (Станц: Ханбогд)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
24 75
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Өмнөговь - Баяндалай сум (Харуул: Баяндалай)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өмнөговь - Баян-Овоо сум (Харуул: Баян-Овоо)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өмнөговь - Мандал-Овоо сум (Харуул: Мандал-Овоо)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
23 73
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өмнөговь - Ноён сум (Харуул: Ноён)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Өмнөговь - Номгон сум (Харуул: Номгон)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Өмнөговь - Сэврэй сум (Харуул: Сэврэй)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өмнөговь - Хүрмэн сум (Харуул: Хүрмэн)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өмнөговь - Цогтцэций (Тавантолгой) сум (Харуул: Цогтцэций)

Пүрэв

2021-06-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүл багаснa
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-06-27
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-06-28
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах