Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өмнөговь - Даланзадгад хот (Станц: Даланзадгад)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Цогт-Овоо сум (Станц: Цогт-Овоо)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Булган сум (Станц: Сайхан)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Гурвантэс сум (Станц: Гурвантэс)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Өмнөговь - Манлай сум (Станц: Манлай)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
6 42
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Ханбогд сум (Станц: Ханбогд)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Өмнөговь - Баяндалай сум (Харуул: Баяндалай)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Өмнөговь - Баян-Овоо сум (Харуул: Баян-Овоо)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Мандал-Овоо сум (Харуул: Мандал-Овоо)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Ноён сум (Харуул: Ноён)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Номгон сум (Харуул: Номгон)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Сэврэй сум (Харуул: Сэврэй)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Өмнөговь - Хүрмэн сум (Харуул: Хүрмэн)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өмнөговь - Цогтцэций (Тавантолгой) сум (Харуул: Цогтцэций)

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-01-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2022-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах