Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

ШТС-н орчмоос (Өмнөговь - Даланзадгад хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 14.9 0.8 0.0 212.9 21.5 266.5 422.2 1.1
2014 21.4 1.3 0.0 121.7 24.5 41.8 474.1 0.0
2015 16.3 0.0 0.0 140.1 23.0 38.9 469.5 0.0
2016 19.3 0.2 3.6 112.0 26.5 12.9 549.5 3.3
Цэвэрлэх байгууламж (Өмнөговь - Даланзадгад хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 21.2 0.0 0.0 132.3 17.7 85.0 381.1 0.0
2014 18.7 0.7 0.0 158.5 20.7 16.4 407.5 0.0
2015 16.1 0.0 2.7 120.9 24.3 33.7 495.4 0.0
2016 16.5 0.2 0.0 166.7 27.0 14.1 535.1 0.6
Дулааны цахилгаан станц (Өмнөговь - Даланзадгад хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.5 1.4 0.0 281.3 23.6 262.9 477.9 0.0
2014 17.4 0.0 0.0 49.4 23.0 33.4 567.6 0.0
2015 18.1 0.7 3.0 83.5 28.9 115.2 488.4 0.0
2016 18.4 0.4 0.0 137.9 25.3 20.3 620.2 0.0
Худалдааны төв (Өмнөговь - Даланзадгад хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 21.9 0.0 1.5 262.3 22.5 245.5 510.5 0.3
2014 15.9 0.7 0.0 1000.0 19.4 41.0 486.6 0.0
2015 17.4 0.0 0.0 200.1 24.1 34.8 506.1 0.0