Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Даланзадгад (Өмнөговь - Даланзадгад хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.13 8 0.059 0.001 -
2019.8.13 20 0.06 0.001 -
2019.8.14 8 0.05 0.001 -
2019.8.14 20 0.06 0.001 -
2019.8.15 8 0.025 0.002 -
2019.8.15 20 0.039 0.001 -
2019.8.16 8 0.032 0.001 -
2019.8.16 20 0.066 0.003 -
2019.8.19 8 0.023 0.001 -
2019.8.19 20 0.04 0.003 -
2019.8.20 8 0.046 0.003 0.032