Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Даланзадгад (Өмнөговь - Даланзадгад хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.18 8 0.047 0.001 -
2019.6.18 20 0.031 0.001 -
2019.6.19 8 0.037 - -
2019.6.19 20 0.043 0.001 -
2019.6.20 8 0.052 0.001 -
2019.6.20 20 0.053 0.001 -
2019.6.21 8 0.042 - 0.067
2019.6.21 20 0.026 0.001 -
2019.6.24 8 0.056 0.001 -
2019.6.24 20 0.055 - -
2019.6.25 14 0.056 0.001 -