Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Даланзадгад (Өмнөговь - Даланзадгад хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.11 8 0.037 0.004 -
2019.10.11 14 0.047 0.002 -
2019.10.11 20 0.049 0.007 -
2019.10.14 8 0.046 0.006 -
2019.10.14 14 0.026 0.002 -
2019.10.14 20 0.037 0.006 -
2019.10.15 8 0.05 0.007 -
2019.10.15 14 0.013 0.003 -
2019.10.15 20 0.041 0.007 -
2019.10.16 8 0.042 0.006 -
2019.10.16 14 0.04 0.001 -
2019.10.16 20 0.042 0.006 -
2019.10.17 8 0.048 0.006 -
2019.10.17 14 0.02 0.002 -
2019.10.17 20 0.049 0.006 -
2019.10.18 8 0.026 0.004 -