Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Даланзадгад (Өмнөговь - Даланзадгад хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.24 8 0.035 0.067 -
2019.12.24 14 0.044 0.019 -
2019.12.24 20 0.039 0.083 -
2019.12.25 8 0.045 0.063 -
2019.12.25 14 0.029 0.019 -
2019.12.25 20 0.039 0.116 -
2019.12.26 8 0.051 0.125 -
2019.12.26 14 0.055 0.017 -
2019.12.26 20 0.042 0.093 -
2019.12.27 8 0.046 0.113 0.446
2019.12.27 14 0.033 0.023 -
2019.12.27 20 0.041 0.117 -
2019.12.30 8 0.035 0.065 -
2019.12.30 14 0.036 0.018 -
2019.12.30 20 0.042 0.119 -
2019.12.31 8 0.05 0.108 -