Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Даланзадгад сумын 2023 оны 12-р сарын 02-р 10 хоногийн агаарын чанарын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-06-21 22:27:48

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2023.12.11-2023.12.20/

      2023 оны 12-р сарын 02-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 33.1мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 18ны 08цагт 168мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 28.8мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 19ны 20цагт 68мкг/м3,  PM2.5 тоосонцорын дундаж агууламж 77.2мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 11нд 132мкг/мбайсан байна. Үүнийг Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын дундаж утгатай харьцуулахад РМ2.5 тоосонцор 1-82мкг/м3-ээр давсан үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь аймаг Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори