Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Даланзадгад сумын 6-р сарын 3-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-07-11 14:18:25

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.06.21-2020.06.30/

2020 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 1мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 26ны 20 цагт 3мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 12.5мкг/мбайснаас хамгийн их нь 23ны 20цагт болон 25ны 08цагт 18мкг/м3.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж утга 49мкг/мхамгийн их агууламж 23нд 87мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори