Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2020оны 3-р сарын гуравдугаар 10 хоногийн тайлан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-01 16:50:35

Даланзадгад сумын агаарт түгээмэл бохирдуулагч бодис хүхэрлэг хий/SO2/ ,азотын давхар исэл/NO2/,тоос РМ10-н агууламжийг тодорхойллоо.
 2020 оны 03-р сарын сүүлийн 10 хоногийн  байдлаар:
Даланзадгад суманд хүхэрлэг хийн агууламж 1 мкг/м3-44мкг/м3-н хооронд хэлбэлзэж байсан байна.Энэ нь MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад 10,2 дахин  бага байна.
Харин азотын давхар ислийн агууламж 6 мкг/м3-45мкг/м3 –н хооронд энэ нь тухайн стандартаас 4,4 дахин бага байна.
               
Мэдээ тавьсан:     БОШЛ-н техникч Б.Мөнхбаясгалан