Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Даланзадгад сумын 2022оны 6-р сарын 2-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-06-26 19:16:53

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2022.06.11-2022.06.20/

2022 оны 06-р сарын 2-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 1.8мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 17ны 20цагт 3мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 23.2мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 13ны 20цагт 38мкг/м3, РМ2.5 тоосонцорын дундаж агууламж 25.4мкг/м3 байснаас хамгийн их утга нь 15, 18нд 28мкг/м3 байна. Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх хэмжээнээс даваагүй байна.

Өмнөговь аймаг Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори