Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Даланзадгад сумын 2022оны 1-р сарын 1-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-01-20 15:52:59

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2022.01.01-2022.01.10/

2022 оны 01-р сарын 1-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 253.3мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 4ны 08цагт 566мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 75.83мкг/мбайснаас хамгийн их утга нь 4ны 08цагт 168мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хзхэрлэг хийн хэмжээ хүлцэх агууламжаас 28-116мкг/м3-ээр давсан үзүүлэлттэй байна. 

Өмнөговь аймаг Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори